Entries by

, ,

Fundacja Zobacz… JESTEM

Fundacja Zobacz… JESTEM! działa na rzecz dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Jakie są główne cele Fundacji? pomoc dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie i usuwanie ich następstw, profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, dyskryminacji i zaniedbania wobec dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz usuwanie ich skutków, edukacja […]