Kryminalistyczny Nobel zdobyty - Praca Roku z Dziedziny Kryminalistyki 2016

Czytaj dalej

Zabójstwo na prośbę ofiary

 

Zabójstwo jest zawsze zabójstwem,

bez względu na motywy i okoliczności.

Lew Tołstoj

Czytaj dalej