O mnie i o blogu

Cześć! Nazywam się Andrzej. Chciałbym zainteresować Cię kryminalistyką, która mnie – fascynuje od drugiego roku studiów. Jestem młodym naukowcem i chętnie podzielę się z  Tobą swoją wiedzą. Dość długo zastanawiałem się, czy założyć blog naukowy. Przyznam szczerze –  wcześniej brakowało mi i czasu i motywacji, aby zacząć. Wydanie mojej książki jest jednak świetną okazją, żeby zrobić ten pierwszy krok. 

Czym się interesuje?

Moje zainteresowania naukowe i problematyka badawcza skupiają się głównie wokół samobójstw oraz kryminalistycznej i sądowo-lekarskiej rekonstrukcji zdarzenia (w skrócie – co było przyczyną śmierci o charakterze gwałtownym, w jaki sposób przebiegał mechanizm zgonu, wreszcie – czy obrażenia ujawnione na zwłokach zadane były przez zmarłego, czy może przez osobę trzecią).

W samobójstwach interesuje mnie w szczególności zagadnienie samobójczej intencji i wpływ osoby trzeciej na decyzję człowieka o odebraniu sobie życia oraz już na konkretne działanie podejmowane przeciwko sobie przez samobójcę – stąd też moja pierwsza książka dotyczy właśnie namowy lub pomocy w samobójstwie.

Zupełnie inne zainteresowania ma mój czworonożny domownik, śmiało mogę powiedzieć – biegły z zakresu osmologii (cały czas z nosem przy ziemi!) i traseologii, który za wszelką cenę chciał zrobić sobie wspólne zdjęcie, nie mogłem więc się nie zgodzić. 🙂

Co więcej o mnie?

Jestem doktorem nauk prawnych, kryminalistykiem. Należę do Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Jestem autorem kilkunastu publikacji naukowych z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej i prawa.

Dlaczego założyłem kryminalistyczny.pl?

Kiedyś kryminalistyka była jedynie dodatkiem do studiów prawniczych. Dziś, około 40 publicznych i prywatnych uczelni w Polsce ma w swojej ofercie kierunek kryminalistyka lub kierunki pokrewne. Na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i licznych kursach. Kryminalistyczna rzeczywistość to jednak nie CSI a na moim blogu krew nie będzie lała się strumieniami. Nie jestem też Sherlockiem Holmsem, ale lubię się dzielić swoją wiedzą z innymi. Znajdziesz tu dla siebie m.in.:

  • szeroki zakres problematyki dotyczącej samobójstw,
  • podstawowe, jak i specjalistyczne zagadnienia z zakresu kryminalistyki, kryminologii i medycyny sądowej,
  • problematykę śladów kryminalistycznych,
  • różne aspekty oględzin zwłok i miejsca ich ujawnienia, jak także śledcze badanie samego miejsca zdarzenia,
  • ciekawe przypadki z praktyki sądowo-lekarskiej,
  • analizę spraw, które wstrząsnęły opinią publiczną i na stałe zapisały się w historii polskiej i światowej kryminalistyki,
  • nowości naukowe, informacje o wartościowych publikacjach oraz wydarzeniach.

Może na kryminalistyczny.pl przeczytasz coś ciekawego i zainspiruje Cię to do napisania fajnego artykułu albo pracy dyplomowej.

Serdecznie pozdrawiam,

Andrzej

 

Publikacje:

2017

Namowa lub pomoc w samobójstwie. Aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne, Olsztynek 2017, ss. 320 | Wyd. omimo.pl (ISBN _) [W druku].

Nekrofilia jako problem interdyscyplinarny, Studia Prawnoustrojowe 2017, Nr X, s. X-X | Wydawnictwo UWM (ISSN 1644-0412) [W druku].

2015

Kryminalistyczne i sądowo-lekarskie aspekty badania zwłok ofiar pożarów, Studenckie Zeszyty Naukowe, Lublin 2015, Zeszyt 27, s. 28-41 (współautor: K. Karwowska) | Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS (ISSN 1506-8285).

Recenzja książki Kazimierza J. Pawelca „Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe. Aspekty procesowo-kryminalistyczne”, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2014, ss. 189, Kortowski Przegląd Prawniczy, Olsztyn 2015, Nr 3/2015, s. 144-145 | Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ISSN 2300-4673).

Sprawozdanie z warsztatów pt. „Niewyjaśnione zagadki Kortowa – warsztaty kryminalistyczne” zorganizowanych w ramach 12. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki – Olsztyn 26 września 2014 r., Kortowski Przegląd Prawniczy, Olsztyn 2015, Nr 3/2015, s. 129 (współautor: K. Karwowska) | Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ISSN 2300-4673).

Gantiskopia – czyli o identyfikacji przestępców w rękawiczkach, Kortowski Przegląd Prawniczy, Olsztyn 2015, Nr 3/2015, s. 53- 58 (współautor: B. Kocbach) | Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ISSN 2300-4673).

Niecodzienne przypadki samobójstw z polskiej praktyki sądowo-lekarskiej [w:] XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, J. A. Pawłowicz, E. Szafranko (red.), Olsztyn 2015, s 1676-1679. | Wydawca: KNMAiU KRESKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Olsztynie (ISBN 978-83-63040-29-1).

Przestępczość a środki masowego przekazu – ciekawe aspekty wzajemnego oddziaływania [w:] XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, J. A. Pawłowicz, E. Szafranko (red.), Olsztyn 2015, s. 1798-1800 | Wydawca: KNMAiU KRESKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Olsztynie (ISBN 978-83-63040-29-1).

Tatuaż – problematyka kryminalistyczna, kryminologiczna i sądowo-lekarska [w:] XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, J. A. Pawłowicz, E. Szafranko (red.), Olsztyn 2015, s. 1852-1854 | Wydawca: KNMAiU KRESKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Olsztynie (ISBN 978-83-63040-29-1).

Warsztaty z kryminalistyki w I LO im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku, Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM, Olsztyn 2015, Nr 13, s. 37 | Wydział Prawa i Administracji UWM (ISSN 2299-5676). 

2014

Zbrodnicze otrucie – przegląd kryminalistyczno-historyczny, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, Poznań 2014, Nr 1/2014, s. 35-46 | Wydawca: Stowarzyszenie Mage.pl (ISSN 2084-0403).

Śmierć z zagardlenia. Samobójstwo, zabójstwo czy nieszczęśliwy wypadek?, Studenckie Zeszyty Naukowe, Lublin 2014, Zeszyt 25, s. 95-107 | Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS (ISSN 1506-8285).

Recenzja książki „Prostytucja” pod redakcją Marka Mozgawy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 348, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, Poznań 2014, Nr 3/2014, s. 193-197 | Wydawca: Stowarzyszenie Mage.pl (ISSN 2084-0403).

Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Miejsce Zdarzenia”, Warszawa 13 Marca 2014 r., Kortowski Przegląd Prawniczy, Olsztyn 2014, Nr 1/2014, s. 75-76 (współautor: K. Karwowska) | Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ISSN 2300-4673).

Recenzja książki Bogdana Lacha „Profilowanie kryminalistyczne”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 404, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Poznań 2014, Zeszyt 4/2014, s. 384-385 | Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (ISSN 0035-9629).

Specyfika oględzin miejsca znalezienia zwłok w przypadku wypadkowego uduszenia gwałtownego podczas czynności autoerotycznych (AEA), Przegląd Policyjny, Szczytno 2014, Nr 1(113)/2014, s. 78-89 | Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (ISSN 0867-5708).

Wybrane aspekty samobójstwa przez samopodpalenie, Jurysta Magazyn Prawniczy, Warszawa 2014, Nr 3 (233)/2014, s. 30-35. (współautor: K. Karwowska) | Wydawnictwo In Plus (ISSN 1230-7114).

Kryminalistyczna rekonstrukcja zdarzenia w przypadku pożaru – przyczyny pożarów i techniczne aspekty oględzin miejsca zdarzenia, Jurysta Magazyn Prawniczy, Warszawa 2014, Nr 7-8 (237-8)/2014, s. 53-59. (współautor: K. Karwowska) | Wydawnictwo In Plus (ISSN 1230-7114).

2013

Kto jest ofiarą? Czyli o fenomenie samobójstw poagresyjnych, Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, Warszawa 2013, Zeszyt 1/2013, s. 84-99. (współautor: K. Głuch) | Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland (ISSN 2299–8055).

Daktyloskopia: geneza i wybrane zagadnienia współczesne, Kortowski Przegląd Prawniczy, Olsztyn 2013, Nr 4/2013, s. 24-28 | Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ISSN 2300-4673).

Recenzja książki Małgorzaty Szwejkowskiej „Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium karnoprawne i kryminologiczne”, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2013, Kortowski Przegląd Prawniczy, Olsztyn 2013, Nr 3/2013, s. 95-96 | Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ISSN 2300-4673).